Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė: „Švietimo srityje siekiame stiprinti savivaldą, kad ji taptų savarankiškesnė“

Telšiuose lankėsi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, kuri susitiko su Telšių rajono savivaldybės meru Petru Kuizinu, LR Seimo nariu Valentinu Bukausku, Savivaldybės administracijos direktoriumi Sauliumi Urbonu, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danute Mažeikiene, Savivaldybės tarybos nare, Seimo nario V. Bukausko padėjėja, Telšių regiono pertvarkos proceso eksperte Laima Juryte-Zakarauskiene, Savivaldybės tarybos nariu Algirdu Tarvainiu, Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Telšių susivienijimo pirmininke Zofija Jesiniene ir kt.

Petrauskienė apsilankė Telšių Naujamiesčio mokykloje, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete. Telšių Žemaitės gimnazijoje ministrė susitiko su švietimo įstaigų vadovais. Diskutuota švietimo gerinimo kokybės, ugdymo programos, švietimo įstaigos vadovų kadencijos ir jų vertinimo, Klasės krepšelio metodikos, mokslo metų trukmės, pedagogų atlyginimų kėlimo ir kt. klausimais.

Švietimo ir mokslo ministrė atkreipė dėmesį, kad švietimo sritis ypač jautri, todėl vien ekonomiškai naudingų sprendimų priimti negalima, būtina atsižvelgti į tai, kad nenukentėtų ugdymo kokybė. J. Petrauskienė pastebėjo, kad mažosios mokyklos neišvengiamai bus jungiamos dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, tačiau galutinį sprendimą, kad būtų kuo mažiau žalos, turi priimti pati savivaldybė. „Siekiame stiprinti savivaldą, kad ji būtų savarankiškesnė“, – kalbėjo ministrė ir informavo, jog yra rengiamos Jungtinės mokyklų tinklo taisyklės, kuriomis kiekviena savivaldybė turėtų vadovautis. „Yra ruošiamas taisyklių pagrindas, šiuo klausimu dirbs specialistai darbo grupėse, tačiau reiktų suprasti, jog taisyklės bus bendros visos šalies švietimo įstaigoms, bet kiekviename rajone situacija yra skirtinga, tad galutinis sprendimas priklausys nuo pačios savivaldos“, – akcentavo J. Petrauskienė.

Meras P. Kuizinas susitikimo metu domėjosi tolimesniais žingsniais dėl Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos (STEAM – angl. Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) atviros prieigos centro įsteigimo VDA Telšių fakulteto patalpose. Diskutuota, ar gavus finansavimą, nenutrūks veikla.

Ypač daug dėmesio skirta Klasės krepšelio (KK) ir Mokinio krepšelio modeliui aptarti. Ministrė informavo, kad laukiama galutinių rezultatų, tačiau jau dabar pastebima, kad modelis turi ir privalumų, ir trūkumų. J. Petrauskienės nuomone, atskaitos vienetas turėtų būti vaikas. Taip pat priminė, kad naujoji metodika šalyje įsigalios ne anksčiau kaip 2018 m. Seimo narys V. Bukauskas domėjosi, ar pilotinės savivaldybės pateiks Švietimo ir mokslo ministerijai ataskaitas dėl KK modelio įgyvendinimo. Ministrė patvirtino, kad būtent po ataskaitų pateikimo bus priimtas sprendimas, ar toliau tęsti metodiką ir ką dar reikia tobulinti.

Ministrė pasidžiaugė, kad Telšių rajono savivaldybės meras išmano švietimo sritį ir ja domisi. Susitikime su Telšių rajono švietimo įstaigų vadovais kalbėta apie vadovų kadencijas, pedagogų atlyginimus. Diskusijų metu svarstyta apie tai, kas yra mokyklos vadovas – administratorius, ar lyderis. Svarstoma apie galimybę direktoriams vėl leisti dirbti pedagoginį darbą. J. Petrauskienė taip pat iškėlė klausimą, ar skiriamas didelis finansavimas pedagogų kvalifikacijai kelti yra tinkamas, ar mokytojai juo yra patenkinti.

Taip pat siūloma įdiegti praktiką, kad mokyklos vadovas kasmet pateiktų savo veiklos ataskaitą, o vadovo vertinimas vyktų kartu su švietimo įstaigos vertinimu.

Domėtasi naujais bendro ugdymo planais. Ministrė informavo, kad netrukus jie jau bus patvirtinti. Planuose daugiausia dėmesio skiriama mokymosi kokybei, mokinių pasiekimus sutelkiant į kūrybišką ugdymo veiklą, palankios emocinės aplinkos mokyklose kūrimui.

Ministrė informavo, kad keisis mokymosi dienų skaičius. „Nuo 2008 m. mokymosi trukmė Lietuvoje nuolat trumpėjo: nuo 39 savaičių iki 34 savaičių dabar, o programos liko tos pačios. Neracionalus mokymosi krūvio paskirstymas kenkia ugdymo kokybei ir mokinių savijautai“, – sakė J. Petrauskienė.

2017–2018 mokslo metais mokslo dienų skaičius didinamas 10 dienų. Pradinukams mokslo metai neilgės, tik bus atsisakyta papildomų 10 dienų trukmės atostogų. Kaip išdėstyti papildomas 10 dienų 5–11 klasėse, teisė nuspręsti suteikiama pačioms mokykloms, jų steigėjoms savivaldybėms ir mokyklų savininkams. Dėl 5 papildomų ugdymo proceso dienų įgyvendinimo laiko sprendimą priims savivaldybės, dėl kitų 5 – spręs pačios mokyklos.

Su švietimo bendruomene ministrė kalbėjosi apie ketinimą ankstinti mokyklinį amžių nuo šešerių metų. „Norima pajauninti amžių tam, kad žmonės anksčiau galėtų išeiti į darbo rinką. Atsakomybę dėl vaiko išleidimo į mokyklą anksčiau prisiima tėvai, tačiau valstybė tokią galimybę siūlys“, – kalbėjo ministrė.

  1. Bukauskas pasidžiaugė švietimo ir mokslo ministrės pozicija, kad savivalda negali būti nusišalinusi priimant sprendimus švietimo klausimais. Parlamentaras sakė, kad ugdymo procesų gerąja patirtimi jau 10 metų dalinasi su Estija. „Esu pateikęs projektą, kad įtaigų vadovams kadencijos galėtų būti, tačiau jos neturėtų būti ribojamos“, – sakė Seimo narys.

 

Telšių rajono savivaldybės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *