Didesnis atlygis budintiems globotojams už prižiūrimus vaikus

Naujienos: Verslas , 2021-06-20 04:26
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com

Siekiant stiprinti globos centrų veiklą, socialinių paslaugų bei kitos pagalbos prieinamumą ir kokybę, didesnis dėmesys bus skiriamas individualiems šeimos poreikiams nustatyti ir tikslingai pagalbai teikti. Bus didinamas ir atlygis budintiems globotojams už laikinai tėvų globos netekusio vaiko priežiūrą. Kad budintys globotojai į šeimas priimtų ir vyresnius vaikus, įtvirtinamas didesnis atlygis už paauglio priežiūrą.

„Globos centrai teikia konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams ir asmenims pasiryžusiems prižiūrėti, globoti ar įvaikinti vaikus. Siekiame, kad ši pagalba būtų efektyvi, kokybiška ir atlieptų individualius poreikius. Budintys globotojai yra laikina, tačiau labai svarbi „stotelė“. Jų dėka sudėtingą ir jautrų laikotarpį vaikas gali išgyventi jaukioje ir saugioje šeimos aplinkoje, nepatekdamas į institucinę globą. Budintiems globotojams turi būti deramai atlyginama už jų sudėtingą ir labai atsakingą darbą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.


Didinamas atlygis budintiems globotojams

Budinčiam globotojui per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką mokamas atlygis bus didinamas ne mažiau kaip puse minimalios mėnesinės algos dydžio suma. Iki šiol buvo tik rekomenduojama didinti ketvirtadaliu minimalios mėnesinės algos dydžio suma. Už kūdikio, paauglio nuo 12 metų ar neįgalaus vaiko priežiūrą budintiems globotojams mokamas atlygis bus didinamas ne mažiau kaip trimis ketvirtadaliais minimalios mėnesinės algos dydžio suma. Iki šiol buvo rekomenduota didinti puse minimalios mėnesinės algos dydžio suma. Naujai tvirtinamas didesnis atlygis budintiems globotojams už paauglio priežiūrą. Taip siekiama skatinti budinčius globotojus priimti į šeimas ir vyresnius vaikus. Šiuo metu minimali mėnesinė alga yra 642 eurai.


Laikinas atokvėpis darbingumui atkurti

Budintys globotojai po prižiūrimo vaiko perdavimo nuolatinei globai arba grąžinimo į šeimą galės iki vieno mėnesio per metus pasiimti laikiną atokvėpį darbingumui atkurti. Tai – nauja galimybė budintiems globotojams. Taip pat bus aiškiau reglamentuojamas laikino atokvėpio paslaugos teikimas, numatoma paslaugos teikimo trukmė krizės atveju ir išimtiniais atvejais.

Laikino atokvėpio paslauga – tai globos centro organizuojamos ir teikiamos paslaugos, kad budintis globotojas susigrąžintų darbingumą laikotarpiu, kai prižiūrimas vaikas perduodamas globėjui (rūpintojui) arba grąžinamas į šeimą, taip pat kriziniais atvejais ar išimtinais atvejais. Laikino atokvėpio metu teikiama intensyvi specialistų pagalba budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams ir prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui, išskyrus darbingumo susigrąžinimo atvejį.

Budintis globotojas – asmuo, kuris savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 į krizę patekusių vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Budintis globotojas savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje užtikrina vaikui fizinį ir emocinį saugumą, ugdo, auklėja, atliepia vaiko poreikius ir suteikia jam kasdienę priežiūrą. Budinčio globotojo veikla vykdoma pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą globojamiems, įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, įtėviams, budintiems globotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globėjams (rūpintojams) susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais su globojamu vaiku, šeimynų dalyviams. Šiuo metu Lietuvoje yra 66 globos centrai.


Didesnis dėmesys individualizuotai pagalbai

Ministrės patvirtintoje tvarkoje numatyta, kaip turi būti įvertinti individualūs šeimos pagalbos poreikiai ir parengtas pagalbos planas. Šio plano tikslas – sudaryti sąlygas visaverčiam fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vaiko vystymuisi ir teikti socialines paslaugas bei kitą pagalbą jį prižiūrintiems, globojantiems (rūpinantiems), įvaikinusiems asmenims ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, atsižvelgiant į individualius jų poreikius.Komunikacijos skyrius
tel. 8 659 24769
el. p. Sigita.Arlauskiene@socmin.lt


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN