Tarptautinis „Poezijos pavasaris“ Akmenės krašte

Naujienos: Švietimas , 2023-05-30 15:56
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Akmenės r.

Nuo 1965 metų Tarptautinis „Poezijos pavasaris“ keliauja per Lietuvą, ir per pasaulį, džiugindamas gaivia poezijos versme.

Į Akmenės rajono savivaldybės viešąją biblioteką atvyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2023“ poetai, poetės, aktorės, Akmenės krašto literatai, dainuojamosios poezijos kūrėjai, kurie pasidalino savo kūrybą.

Šio renginio organizatoriai yra Lietuvos rašytojų sąjunga, Rašytojų klubas, Viešoji biblioteka. Renginio organizatorė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasveikino svečius, poetus, literatus, skaitytojus su Tarptautine „Poezijos pavasario“ švente, palinkėjo prasmingos poezijos skaitymo. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė pristatė poetus, supažindino su poetų kūryba. Tarptautinėje „Poezijos pavasario 2023“ šventėje dalyvavo ir savo kūrybą pristatė:

Tadas Žvirinskis – poetas, prozininkas, vertėjas. Rašo eilėraščius, prozą, verčia iš anglų, lenkų ir ukrainiečių kalbų. Kūrybinį kelią pradėjo studijų metais. Kūryba publikuota periodiuose leidiniuose „Keturiuose vėjuose“, „Nemune“, „Literatūroje ir mene“, „Metuose“, „Duryse“, „Naujojoje Romuvoje“, „Šiaurės Atėnuose” ir „Poezijos pavasario“ almanachuose. Nuolat dalyvauja Poezijos pavasario ir Poetinio Druskininkų rudens renginiuose. Tado Žvirinskio kūryba versta į anglų, lenkų, rusų ir ukrainiečių kalbas. Pagal jo tekstus sukurta dainų ir vaizdo klipų. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2014 m., LATGA narys – nuo 2020 m. Yra išleidęs poezijos knygas: „Dvynys“, „Sakyk: nebūtis“, „Menaechmi: poezija / kartu su Tomu Bakšiu“, „Dievas & aš“, „Jalmos serbentai“, „Užrašai ant receptų“, „Sunki knyga“, „Sonetariumas“. 2019 m. paskelbtas Zikaro namų Vyčių (Poezijos pavasaris 2019) ir už eilėraščių rinkinį „Sunki knyga“ (Vilnius: Naujosios Romuvos fondas, 2018) apdovanotas Gvido Latako medaliu.

Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė – poetė, rašytoja, žurnalistė. Poetės eilėraščiai buvo publikuoti respublikinėje spaudoje, literatūros almanachuose. Šiaudinių sodų, paukštelių pynėja. Darbus eksponavo Amerikoje, Pietų Korėjoje, Italijoje, Latvijoje, Baltarusijoje ir kitus. Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2003 m. Išleido šias poezijos knygas: „Smilgos paukštis“, „Žalčio sesuo“, „Takažolės laiškai“, Kaip iš grumsto žolė“ eilėraščiai ir miniatiūros (kartu su A. Misiukaite-Driskiuviene, M. Stundžia), „Papartynų aitvaras“. 2001 m. apdovanota Utenos rajono savivaldybės Kultūros ir meno premija už eilėraščių knygą „Žalčio sesuo“, 2015 metais poetei įteikta Antano Miškinio literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Papartynų aitvaras“.

Simonas Bernotas – poetas, vertėjas. Poezijos konkursų ir skaitymų laureatas, 2016 metų „Varpų“ literatūrinės premijos prizininkas. Jo poezija yra išleista įvairiuose literatūros žurnaluose bei poezijos rinkiniuose. 2019 metais išleido poezijos knygą „Reivas“, kuri Kultūros Tarybos apdovanota Geriausio debiuto prizu. Poeto Simono Bernoto poemos buvo išverstos į anglų, vokiečių ir rusų kalbas.

Sonata Paliulytė – poetė, vertėja, aktorė. Baigė Jono Jablonskio vidurinę mokyklą Kaune. 2002 m. kaip poetė debiutavo žurnale „Metai“. Poetės eilėraščių ir poezijos vertimų įtraukta į įvairias antologijas, almanachus („Poezijos pavasaris“, „Žiemos žodžiai“, „Poezijos signalai“, kitur), publikuota Lietuvos ir užsienio literatūriniuose leidiniuose, išversta į anglų, albanų, čekų, kinų, lenkų, portugalų, slovėnų, švedų ir kitas kalbas. Yra išleistos šios poezijos knygos: „P.S.“, „Still Life“, „Sonatos“. Poetė Sonata Paliulytė apdovanota 2005 m. Jaunojo Jotvingio premija už poetinį debiutą, 2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybės stipendija, 2014 m. Salomėjos Nėries literatūrinė premija už knygą „Sonatos“.

Nida Timinskaitė – poetė, aktorė, dramaturgė, vertėja. Poetės kūryba buvo publikuojama kultūrinėje spaudoje „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, „Naujojoje Romuvoje“ ir kt. 2020 metais išleista pirmoji eilėraščių knyga „Tartum“, iliustruota pačios autorės piešiniais.

Mindaugas Valiukas – poetas, prozininkas, dramaturgas, dainų autorius ir režisierius. Pirmasis poezijos rinkinys „Mėnulio keramika“ apdovanotas Z. Gaidamavičiaus-Gėlės premija kaip geriausias metų debiutas. Vėliau išleido eilėraščių rinkinius: „Vogta vinis“ (2003), „Dambrelis“ (2006), 2005 m. išleido pjesių rinkinį „Kreatyvo mirtis“. Kūryba (poezija, proza, dramaturgija) buvo periodiškai publikuota įvairiuose respublikos ir užsienio periodiniuose leidiniuose.

Renginyje dalyvavo Akmenės ir Mažeikių krašto literatai:

Kęstutis Krencius – poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narys, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Yra išleidęs šias poezijos knygas „Ateik tu lietui lyjant“, „Prisėsiu aš prie balto lapo“, „Nežadinki tylos“, „Aš gimtinės glėby“. Aktyviai dalyvauja Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūriniuose renginiuose. Išleisti kompaktiniai diskai. Poetas, visuomenininkas savo kūryba džiugina skaitytojus visoje Lietuvoje. Jo kūryba, eilės, dainuojamoji poezija skirta Lietuvai, gimtinei, tėvų namams, mamai, tėvui, gamtai. Poeto kūryba publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“ periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė“ Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai 3 d.“, literatūriniame almanache „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“.

Gražina Blinkinienė – poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narė. Poetė išleido įrašų knygą „Širdies sodas“, „Laiko begalinė upė“, eilėraščių knygą „Ant atminimų tako“.

Vitalija Žakienė – poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės rajono tarybos narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narė. 2020 metais išleido poezijos knygą „Iš vieno gyvenimo“.

Liucija Jagielienė – poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė. Poetė yra išleidusi šias knygas: „Kito kranto beieškant“, „Nuo rugsėjų saulės iki paskutinio skambučio“, pedagoginė proza „Tas baltas gerumas“, „Vakaro laiškai mylimam žmogui“, „Gyvenimo žiedai“, „Paukšteli mano širdies“ ir kitas knygas.

Aurelija Gerulskienė – poetė, bibliotekininkė. Kūryba publikuojama Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės išleistose knygose „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“, Akmenės krašto literatūros almanachuose.

Irena Viršilienė – poetė. Išleido poezijos knygą „Neramios mano mintys“. Poetės kūryba publikuojama literatūriniame almanache „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ ir kt.

Zita Sinkevičienė - rašytoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, išleido 19 knygų, literatūrinių bibliografinių, kraštotyrinių rodyklių: „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“, „Nešame eilėraštį per Lietuvą“, „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, „Literatūrinio rudens paletė“, „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“, „Žiemgalijos užrašai“ (Akmenės krašto literatūrinis almanachas). Rašo poeziją, esė.

Renginio metu poetai paskaitė savo kūrybos posmų. Poetas Tadas Žvirinskis skaitė eilėraščius iš poezijos knygos „Sonetariumas“: „Su Žemaitija“, „Vėjas“, „Geltonas namas su geltonu balkonu“ ir kt. Poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Mindaugas Valiukas atliko dainą „Pražydo... “, paskaitė kūrybos posmų „Akmuo“, „Tau nebereikia .....“ ir kt. Poetė Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė paskaitė iš savo kūrybos šių posmų: „Kuršių vandenys“, „Krikštynos“, „Tolimojo nepažįstamo krašto akmenys“, istorinį eilėraštį „Knygnešiams“ ir kt. Poetė Sonata Paliulytė paskaitė eilėraštį, skirtą Mantui Kvedaravičiui, žuvusiam Ukrainoje, „Kreidos sonetas“, „Suktuko sonetas“ ir kt. Poetas Simonas Bernotas paskaitė eilėraščių iš poezijos knygos „Reivas“: „Devintas vanduo nuo kisieliaus“, „Didysis sezono uždarymas“ ir kt. Poetė Liucija Jagielienė poezijos eiles paskaitė iš savo eilėraščių knygos „Paukšteli mano širdies“, kurie skirti gimtinei, Lietuvai. Poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius dainas skyrė gimtinei, pavasariui, laimei, Lietuvai. Poetė Vitalija Žakienė eilėraščius paskyrė poetui Vytautui Mačerniui, vasarai. Poetė Gražina Blinkinienė deklamavo savo kūrybos eiles, kuriuose skamba žodžiai Lietuvai, gamtai, lietuviškam žodžiui. Poetė Aurelija Gerulskienė poeziją skyrė knygai, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Viešosios bibliotekos direktorė, rašytoja paskaitė savo sukurtą eilėraštį dedikuotą iš Akmenės krašto kilusiam poetui, keliautojui, fotografui Pauliui Normantui.

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2023“ svečias, poetas Tadas Žvirinskis Viešajai bibliotekai padovanojo „Poezijos pavasaris 2023“ almanachą. Savo išleistas knygas Viešajai bibliotekai padovanojo R.Mikulėnaitė-Jonuškienė - „Takažolės laiškai“, „Papartynų aitvaras“, Nida Timinskaitė - „Tartum“, Tadas Žvirinskis – „Manuscriptum discipuli“.

Viešojoje bibliotekoje buvo parengta ir eksponuojama spaudinių paroda „Žydintys poezijos pavasario posmai“, kurioje atsispindėjo poetų, rašytojų kūryba. Informacija šiai parodai buvo renkama iš knygų, įvairių publikacijų, literatūrinių žurnalų, periodinių leidinių „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Varpai“.

Tarptautinė „Poezijos pavasario“ šventė tęsėsi ir Ventos miesto filiale. Šventėje savo poeziją, skirta gimtinei, skaitė poetė Irena Viršilienė. Ventos miesto bibliotekoje po įvykusios Tarptautinės „Poezijos pavasario“ šventės savo naują poezijos knygą „Santūrumo upė“ skaitytojams pristatė kraštietis, poetas, socialinių mokslų daktaras Povilas Kuprys-Venta.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo poetams, poetėms, dainuojamosios poezijos kūrėjams už poezijos eiles, dainuojamąją poeziją, kurios sušildė visų susirinkusiųjų širdis, įteikė suvenyrus.

Zita Sinkevičienė

Viešosios bibliotekos direktorė

Jūratės Vaškelienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: poetas Tadas Žvinickis, poetė Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė, Viešosios bibliotekos direktorė, rašytoja Zita Sinkevičienė, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė Nida Timinskaitė, poetė Gražina Blinkinienė, poetė Liucija Jagielienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Janina Rekašienė, poetas Simonas Bernotas, poetas Mindaugas Valiukas, poetė Sonata Paliukytė, poetas Kęstutis Krencius, poetė Vitalija Žakienė, Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė ir kiti renginio dalyviai.


šaltinis: https://www.akmene.lt/naujienos/tarptautinis-poezijos-pavasaris-akmenes-kraste/5615


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN