Įgyvendintas projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione“

Naujienos: Savivalda , 2024-04-23 05:42
El. pašto adresas: zemaitija.lt@gmail.com
Vietovė: Telšių r.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" įgyvendino projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-81-0001 (toliau – Projektas). Bendra vertė – 3.367,7 tūkst. Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos – 2.862,5 tūkst. Eur ir Projekto vykdytojo biudžeto lėšos – 505,2 tūkst. Eur. Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 m., užbaigtas 2023 m. pabaigoje.Projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas buvo – tobulinti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu buvo tobulinama Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūra, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus. Telšių rajono savivaldybėje įsigyta ir įrengta 27 pusiau požeminių konteinerinių aikštelių su 124 konteineriais ir pastatyta 20 konteinerių žalienoms ir 5 konteineriai tekstilei; įsigyta ir įrengta 14 požeminių konteinerinių aikštelių su 61 konteineriu; įrengtos 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Varniuose ir Tryškiuose. Mažeikių rajono savivaldybėje įrengtos 22 konteinerinės aikštelės su 110 konteinerių; įsigytos ir įrengtos 44 antžeminės konteinerinės aikštelės; nupirkta ir pastatyta 20 tekstilės konteinerių; įsigyti ir išdalinti 3000 vnt. kompostavimo konteinerių. Plungės rajono savivaldybėje įrengta 60 konteinerinių aikštelių su 206 pusiau požeminiais konteineriais (40 pusiau požeminių aikštelių įrengta prie daugiabučių namų ir 20 prie kapinių Plungės savivaldybės teritorijoje); įsigyti ir išdalinti 2800 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai. Rietavo savivaldybėje įsigyta ir įrengta 10 konteinerinių aikštelių su 47 konteineriais.

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

vedėjo pavaduotoja Edita Kuliešienė

Tel. 8 444 22360, el. paštas: edita.kuliesiene@telsiai.lt


šaltinis: https://telsiai.lt/naujienos/igyvendintas-projektas-komunaliniu-atlieku-tvarkymo-infrastrukturos-pletra-telsiu-regione


  • © 2024 - Visos teisės saugomos.
  • Redakcijos ir publikuojamų straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
  • Už autorių pateiktų straipsnių turinį, nuotraukas ir kitą medžiagą redakcija neatsako. Už užsakovų pateiktų skelbimų ir reklamų turinį ir klaidas redakcija neatsako. Galimai užgaulingi, įžeidžiantys ar kitaip šmeižiantys skaitytojų komentarai pastebėjus ištrinami.
  • Kopijuoti, dauginti bei platinti galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.
  • Susisiekite su redakcija: zemaitija.lt@gmail.com
LT RU EN